Tiedenaiset

Tiedenaiset koostuvat seitsemästä asiantuntijanaisesta ja heidän missiona on tuoda tutkitusta tiedosta helposti lähestyttävää. Tämä tehdään uudella ja raikkaalla tavalla, sillä somekanavien avulla pyritään tavoittamaan erityisesti niitä ihmisiä, jotka eivät välttämättä muuten altistuisi tutkitulle tiedolle.

Tiedenaisten ammattitaito koostuu lääke-, ravitsemus- ja kasvatustieteistä. Lisäksi joukossa on osaamista terveys- ja uskontotieteistä, psykologiasta ja liikunnasta.

Tiedenaisten missio on otettu erittäin hyvin vastaan ja tämän tyyppiselle terveyssisällölle on selkeästi paljon kysyntää. Heidän somekanavat ovat kasvaneet räjähdysmäisesi alusta saakka ja kasvu on edelleen huimaa.

Yhteydenotot

Lähetä kysely Tiedenaisista!